சர்வதேச புலிகள் தினம் - International Tiger Day

சர்வதேச புலிகள் தினம் - International Tiger Day

 

அழிந்து வரும் புலி இனத்தை பாதுகாக்கும் வகையில் ஆண்டுதோறும் ஜூலை

 29 ம் தேதி சர்வதேச புலிகள் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது.

 

இதனாலேயே புலிகள் கொடிக்கப்பல் உயிரினம் என அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு கப்பல் பறந்து விரிந்த கடலில் வரும் போது அந்த கப்பல் குறித்து அறிந்து கொள்ள அதன் மீது பறக்கும் கொடியே முதல் ஆதாரமாக உள்ளது.

வனத்தின் வளம் பெருக அடிப்படை ஆதாரமாக உள்ள இந்த புலிகளின் எண்ணிக்கை, இந்தியாவில் 2000-வது ஆண்டில் கடுமையாக சரிந்து 1700-ஆக இருந்தது. இதனை அடுத்து மத்திய, மாநில அரசுகள் சுதாரித்து, தேசிய விலங்கான புலிகளை காத்து அதன் எண்ணிக்கையை பெருக்க பல்வேறு முயற்சிகளை எடுத்தன.அதன் விளைவாக இந்தியாவில் உள்ள புலிகளின் எண்ணிக்கை2,226-ஆக உயர்ந்தது. இது உலக அளவில் உள்ள மொத்த புலிகளின் எண்ணிக்கையில் 70 சதவீதம் ஆகும்.

 

அரசு தரப்பில் பல்வேறு முயற்சிகள் எடுத்ததால் புலிகளின் எண்ணிக்கை தற்போது உயர்ந்த போதும், ஆங்காங்கே புலிகளை பொதுமக்கள் அடித்துக் கொன்றனர் என்பது உள்ளிட்ட செய்திகள் வந்த வண்ணம் இருக்கத்தான் செய்கிறது.

 

தற்போது, இந்தியாவில் எத்தனை புலிகள் உள்ளது என்ற பட்டியலை பிரதமர் மோடி இன்று வெளியிட உள்ளார்.

 

நாம் வாழ நீரும், சுத்தமான காற்றும் வேண்டும். இந்த இரண்டும் கிடைக்க வனம் வேண்டும். வனம் பெருக புலிகள் வேண்டும்.நாம் வாழ வேண்டுமெனில் புலிகளும் வாழ வேண்டும் என்பதை அனைவருக்கும் எடுத்துரைக்கும் வகையில் புலிகள் தினத்தை கோலாகலமாக கொண்டாடுவோம்.


History of International Tiger Day

This was first celebrated in 2010 and was founded at an international summit that had been called in response to the shocking news that 97% of all wild tigers had disappeared in the last century, with only around 3,000 left alive.

 

Tigers are on the brink of extinction and International World Tiger Day aims to bring attention to this fact and try to halt their decline. Many factors have caused their numbers to fall, including habitat loss, climate change, hunting and poaching and Tiger Day aims to protect and expand their habitats and raise awareness of the need for conservation.

 

Many international organizations are involved in the day, including the WWF, the IFAW and the Smithsonian Institute.

Learn about International Tiger Day

International Tiger Day has been created so that people around the world can raise awareness for tiger conservation. The aim of the day is to help promote a worldwide system whereby we are dedicated to protecting tigers and their natural habitats.

 

We can also use this day to support tiger conservation issues and to raise awareness. After all, when more people are aware of something, they are going to be more inclined to help, and that is why this day is so important.

 

There are a number of different issues that tigers all around the world face. There are a number of treats that are driving tigers close to extinction, and we can do our bit to make sure that we do not lose these incredible creatures. Some of the threats that tigers face include poaching, conflict with humans, and habitat loss.

 

Poaching and the illegal trade industry is a very worrying one. This is the biggest threat that wild tigers face. Demand for tiger bone, skin, and other body parts is leading to poaching and trafficking. This is having a monumental impact on the sub-populations of tigers, resulting in localized extinctions. We often see tiger skins being used in home decor.

 

Moreover, bones are used for medicines and tonics. This has seen illegal criminal syndicates get involved in the tiger trade in order to make huge profits. It really is a worrying industry. In fact, it is thought to be worth 10 billion dollars per annum in the United States alone. This is why we need to support charities and work hard to put an end to poaching and the illegal trade of tiger parts.

 

While this represents the biggest threats to tigers, there are a number of other threats as well. This includes habitat loss. Throughout the world, tiger habitats have reduced because of access routes, human settlements, timber logging, plantations, and agriculture.

 

In fact, only around seven percent of the historical range of a tiger is still intact today. That is an incredibly small and worrying amount. This can increase the number of conflicts between tigers, as they roman about and try to locate new habitats. Not only this, but genetic diversity can reduce because it can cause there to be inbreeding in small populations.

 

Source By : Wikipedia

Article By : Naveen Krishnan, Thuraiyur. 

Sign up below to receive the latest information about Global Nature Foundation recent activities, blog, articles, events and newsletters.

Write Feedback