சர்வதேச மாணவர் நாள் - International Students` Day

சர்வதேச மாணவர் நாள் - International Students` Day

 

சர்வதேச மாணவர் நாள் (International Students` Day) என்பது பன்னாட்டு ரீதியில் மாணவர் எழுச்சியை பன்னாட்டு ரீதியில் நினைவூட்ட ஆண்டுதோறும் நவம்பர் 17 ஆம் நாளன்று இடம்பெறும் நிகழ்வாகும்.

 

1939 ஆம் ஆண்டில் இதே நாளில் செக்கோசிலவாக்கியாவின் தலைநகர் பிராக்கில் சார்ல்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் இடம்பெற்ற மாணவர் போராட்டம் நாசிப் படைகளினால் நசுக்கப்பட்டமை, போராட்டத்தின் முடிவில் ஜான் ஓப்ளெட்டல் மற்றும் ஒன்பது மாணவர் தலைவர்கள் தூக்கிலிடப்பட்டமை, செக்கொசிலவாக்கியா ஆக்கிரமிப்புக்குள்ளாமை போன்ற நிகழ்வுகளின் ஞாபகார்த்தமாக இந்நாள் அநுட்டிக்கப்பட்டு வருகிறது.

 

இந்நாள் முதன் முதலில் 1941 ஆம் ஆண்டு அனைத்துலக மாணவர் அமைப்பினால் லண்டனில் கொண்டாடப்பட்டது. இவ்வமைப்பில் அப்போது அகதிகளாக இடம்பெயர்ந்த மாணவர்கள் அங்கத்தவர்களாயிருந்தனர். இந்நிகழ்வை ஐக்கிய நாடுகள் அவை அங்கீகரிக்க ஐரோப்பாவின் தேசிய மாணவர் சங்கம் மற்றும் பல்வேறு அமைப்புகள் ஊடாக இந்த மாணவர் அமைப்பு அழுத்தம் கொடுத்தது.

 

International Students` Day is an international observance of the student community, held annually on 17 November. Originally commemorating the Czech universities which were stormed by Nazis in 1939 and the students who were subsequently killed and sent to concentration camps, it is now marked by a number of universities, sometimes on a day other than 17 November, as a nonpolitical celebration of the multiculturalism of their international students. he date commemorates the anniversary of the 1939 Nazi storming of the University of Prague after demonstrations against the German occupation of Czechoslovakia and the killings of Jan Opletal and worker Václav Sedláček. The Nazis rounded up the students, murdered nine student leaders and sent over 1,200 students to concentration camps, mainly Sachsenhausen. They subsequently closed all Czech universities and colleges. By this time Czechoslovakia no longer existed, as it had been divided into the Protectorate of Bohemia and Moravia and the Slovak Republic under a fascist puppet government.

 

In late 1939 the Nazi authorities in the Protectorate of Bohemia and Moravia suppressed a demonstration in Prague held by students of the Medical Faculty of Charles University. The demonstration was held on 28 October to commemorate the anniversary of the independence of the Czechoslovak Republic (1918). During this demonstration the student Jan Opletal was shot, and later died from his injuries on 11 November. On 15 November his body was supposed to be transported from Prague to his home in Moravia. His funeral procession consisted of thousands of students, who turned the event into an anti-Nazi demonstration. However, the Nazi authorities took drastic measures in response, closing all Czech higher education institutions, arresting more than 1,200 students, who were then sent to concentration camps, executing nine students and professors without trial on 17 November. Historians speculate that the Nazis granted permission for the funeral procession already expecting a violent outcome, in order to use that as a pretext for closing down universities and purging anti-fascist dissidents.

 

Source By : Wikipedia

Article By : Naveen Krishnan, Thuraiyur. 

Sign up below to receive the latest information about Global Nature Foundation recent activities, blog, articles, events and newsletters.

Write Feedback

No. of Trees Planted

7

Close