எண்ணை தேய்த்துக் குளித்தல் எதற்காக ?

எண்ணை தேய்த்துக் குளித்தல் எதற்காக ?

 

எண்ணை தேய்த்துக் குளித்தல் எதற்காக ?

விரத நாட்கள் நோன்பு நாட்கள் தவிர எல்லா நாட்களிலும் எண்ணை தேய்த்துக் குளிப்பது அவசியம் என்று விதிக்கப்பட்டுள்ளது . இதயத் தூய்மையுடன் உடல்தூய்மையும் மிக முக்கியமாக நம் மூதாதயர் கடை பிடித்திருந்தனர் . நம் நாட்டில் காலைக் கடமைகளில் எண்ணை பூசிக்குளித்தல் முக்கியமான இடம் பெற்றுள்ளது . அடி முதல் முடிவரை நன்றாக எண்ணை தேய்த்து மூழ்கிக் குளிப்பது நம் முன்னோர்கள் சுவர்க்கிய சுகமாகக் கருதியிருந்தனர் .

ஆனால் எண்ணை தேய்த்துக் குளிப்பதில் வேறு நன்மைகள் எதுவும் உள்ளதாக அனேகர் அறிந்ததில்லை . உடலுக்கு மேலாகக் கிடைக்கப் பெறும் சுக அனுபவத்தையே எண்ணி எண்ணை தேய்த்துக் குளிக்கின்றனர் . இதைவிட மேன்மையான இரண்டு விஷயங்கள் பெரும் பயனளிக்கின்றன . ஒன்றாவதாக எண்ணையில் சேர்க்கப்படும் மூலிகைகளின் மருத்துவ குணங்கள் உடலில் பரவுகின்றன . மேலும் முக்கியமாக , சருமத்தின் மேல் பரப்பில் வாழும் கண்ணுக்குத் தெரியாத நோயணுக்கள் , எண்ணை பூசியதும் வாயு கிடைக்கப்பெறாமல் மாண்டு போகின்றன .

Source By : ஓலைச்சுவடி, வெங்கானூர் பாலகிருஷ்ணன்.

Article By : Naveen Krishnan, Thuraiyur. 

Sign up below to receive the latest information about Global Nature Foundation recent activities, blog, articles, events and newsletters.

Write Feedback

No. of Trees Planted

7

Close